FİNANS HESAPLARI


Banka Kredisi

Bankaların, belirli bir vade ve faiz oranına bağlı olarak, geri ödenmesi koşuluyla, gerçek ve tüzel kişilere verdiği borç paradır. Bireysel ihtiyaç kredisi, ticari ihtiyaç kredisi, konut kredisi, binek taşıt kredisi, ticari taşıt kredisi seçeneklerini kullanarak, güncel vergi ve faiz oranlarını, aylık taksit tutarını ve geri ödeyeceğiniz toplam tutarı öğrenmek için kredi hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.

Hesapla

Döviz / Döviz Kuru

Döviz sözcüğü, yabancı ülkelerin paralarını ifade etmek için kullanılır. Döviz kuru ise bir ülkenin para biriminin diger bir ülkenin para birimi değerinden ifade edilmesidir. Kısaca yabancı ülke parasının fiyatıdır. Döviz kurları 1 birim milli paranın karşılığı olan döviz miktarı olarak da tanımlanabilir. Bu şekilde düşünüldüğünde kurlar 1 USD = 2,50 TL veya 1 TL = 0,40 USD olarak ifade edilebilir. Bu iki sistem birbirinin tersidir. Birincisinde dövizin, milli para cinsinden değeri ifade edilmektedir ki buna direkt kotasyon sistemi denir. İkincisinde ise milli paranın yurt dışındaki değeri, yani döviz cinsinden fiyatı ifade edilmektedir. Buna da indirekt kotasyon sistemi denilir.

Hesapla

Güncel Altın Fiyatları

Güncel altın fiyatları hesaplama aracımızı kullanarak; has altın toptan, külçe altın toptan, 22 ayar eski bilezik, ata cumhuriyet toptan, gümüş, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın, 14 ayar altın, çeyrek altın, yarım altın, teklik altın, gremse altın, ata cumhuriyet, resat altın, hamit altın, gram altın, eski çeyrek altın, eski yarım altın, eski teklik altın, eski gremse altın, alış ve satış fiyatlarını öğrenebilir, gram veya adet cinsinden altın miktarını veya alım yapacağınız para miktarını girerek altın alım satım işlemlerinde ihtiyaç duyduğunuz tüm hesaplamaları yapabilirsiniz.

Hesapla

Mevduat Faizi

Mevduat, bankalara ve benzeri kredi kurumlarına istenildiğinde ya da belli bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paradır. Bankalar, mevduat toplayabilmek için mevduata karşılık belli bir faiz kazancı sunarlar.

Mevduat, ticaret bankalarının en önemli kaynağıdır. Bu bankalar halktan topladıkları küçük tutarda paraları firmalara kredi olarak vermek, şirketler kurmak, bunların sermayelerine katılmak gibi yollardan ekonomiye aktarırlar.

Böylelikle büyük fonları yönetmek durumunda olduklarından, hükümetler, mevduatın sahiplerine zamanında geri verilebilmesini sağlamak üzere, mevduat kabul edilmesini izne bağlamışlar ve bankaların faaliyetlerine müdahale ederek bunların belirli kurullara uymalarını zorunlu kılmışlardır.

Hesapla

Repo

Menkul kıymetlerin geri alım taahhüdü ile satışı işlemine repo denir. Repo işlemlerinde genel olarak hazine bonosu ve devlet tahvilleri kullanılmaktadır Repo vadeleri teoride 1 yıl yapılmasına rağmen pratik anlamda 1 gün ve 1 hafta gibi kısa vadeler kullanılmaktadır. Repo işlemleri Türkiye'de genellikle bankalar tarafından yapılmaktadır. Bankalar ellerindeki bonoları teminat olarak gösterir ve karşılığında kısa vadedeki fon ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Bankaların teminat olarak göstermiş oldukları bonolar takas bank hesaplarında yada T.C. Merkez Bankası hesaplarında blokeli olarak kalır ve bonoyu satın alan müşteriye almış olduğu ürün karşılığında bir makbuz verilir.

Hesapla

Tahvil

Anonim şirketlerin, kaynak bulmak amacıyla ticaret ya da sermaye piyasası kanunlarına göre, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları, vadesi bir yıldan uzun borç senedidir.

Üzerinde bulunan kupon ve/veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan bu menkul değerler, şirketlere ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlama amacını taşımaktadır. Devlet tahvillerinde bulunan vade ve faiz riskinin yanı sıra, özel şirketlerin çıkardıkları menkul kıymetler devlet tahvillerinde sembolik olan müşteri riskini daha geniş olarak bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle tahvili alınacak şirketin, sağlam bir mali analiz sürecinden geçirilmesi gerekmektedir.

Hesapla

Bono

Bir bedeli kayıtsız şartsız ödeme vaadini, kime veya kimin emrine ödenecekse onun ad ve soyadını, senedi tanzim edenin imzasını, tanzim ve ödeme gününü, vadeyi ihtiva eden, ciro ile devrolunabilen bir ticari senettir.

Bononun ticari hayattaki önemi, bir kredi vasıtası olmasından ileri gelir.Ticari hayatta nakit para ihtiyacının karşılanmadığı zamanlarda yaygın bir ödeme aracı haline gelir. Bononun ciro edilebilme özelliği ile nakit gibi kullanılması mümkün olmaktadır. Bononun şekli, özellikleri ve kullanılışı, kanunlarla düzenlenir.

Hesapla

Kar / Zarar Oranı

Bir mal veya hizmetin alış fiyatı veya maliyeti ile satış fiyatı arasındaki farka göre ortaya çıkan kar veya zarar miktarının yüzde oranıdır.

Hesapla