Kıdem Tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?

Kıdem Tazminatı, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde belirtilen, 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş işçinin, iş akdinin, yine yasada belirtilen nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye veya mirasçılarına kıdemi ve ücretine bağlı olarak, işverenlerce yapılması gereken ödemelerdir.

Kıdem tazminatı miktarını öğrenmek için aşağıdaki hesaplama formunu kullanabilirsiniz.

    İşe giriş tarihini seçin.

  • İşten çıkış tarihini seçin.

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken şartlar nelerdir?

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması kaydıyla ve iş sözleşmesinin;

  1. İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
  2. İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle,
  3. Askerlik görevi nedeni ile,
  4. Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
  5. Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile,
  6. İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

İstifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Kanun gereği istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Ancak askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması şartıyla kıdem tazminatı almaya hak kazanılabilir.

Evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanmak için başvuru şartları nelerdir?

Evlenen işçilerin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde işverene başvurması halinde kıdem tazminatı alabilir.

Doğum yapan işçi istifa ederse kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Doğum yapan işçilere ilişkin olarak yasada bu kişilerin istifa etmek suretiyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken ne tür kesintiler yapılır?

Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Kıdem tazminatında bir yıl çalışan ve işyerinden işveren tarafından çıkarılan işçi ne kadar kıdem tazminatı alır?

Kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin ilgili işyerinde en az 1 yıllık hizmet süresi olması gerekmektedir. 2016 yılı rakamlarına göre; 1 yıllık hizmet süresi bulunan işçi, asgari ücretle yani 1.647,00 TL brüt ücretle çalışıyorsa, damga vergisi kesintisi olan 12,50 TL kesildikten sonra eline geçecek net kıdem tazminatı 1.634,50 TL olacaktır.

Kıdem tazminatında tavan uygulaması var mıdır?

Kıdem tazminatında tavan ücret uygulaması vardır. Her yıl güncellenen bu miktar, 2016 yılı için 4.092,53 TL’dir. Yani brüt ücretiniz 5.000 TL bile olsa tavan ücret olan 4.092,53 TL üzerinden hesaplanır.

Kısmi emekliliğe göre kıdem tazminatına hak kazanmak için hangi yıllar ve hangi prim gün sayıları dikkate alınır?

08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü doldurur ve emeklilik yaşını beklemek üzere işten ayrılırlarsa kıdem tazminatlarını alabilecektir. 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü belirttiğimiz tarihten önce başlayanlar için, yaş dışındaki kısmi emeklilik koşullarıdır. 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta başlangıçları olanlar 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günü şartlarıyla, 01.05.2008 den sonra ilk defa işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağlamaları ve yaşı beklemek üzere işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir.

Muhasebe Hesapları

Muhasebe Hesapları kategorisindeki diğer seçeneklere de göz atmayı unutmayın. İş hayatınızda ihtiyaç duyduğunuz tüm hesaplar bizden ;)