MATEMATİK HESAPLARI


Yüzde (%) Oranı

Yüzde, bir bütünü yüz eşit parçaya ayırıp eşit parçalardan kaçını aldığımızı ifade eden kavramdır. Sayısal olarak, bir sayının yüze bölünerek, çıkan tutarın yüzde oranı ile çarpılması sonucu bulunan tutar o sayının yüzdesidir. Örneğin; bir bütünün yüzde 25'i demek o bütünün 100 eşit parçasından 25'ini ifade eder. Günlük hayatta, bir çok alanda, sıklıkla kullanılan hesaplama formüllerinden biridir.

Hesapla

Karekök

Matematikte, negatif olmayan bir gerçel sayısının temel karekök bulma işlemi şeklinde gösterilir ve karesi (bir sayının kendisiyle çarpılmasının sonucu) x olan negatif olmayan bir gerçel sayıyı ifade eder. Karekök, bir sayının karesini alma işleminin tersidir. Yani 3 sayısının karesi 3x3=9 sayısıdır. 9 sayısının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma denir.

Hesapla

Faktöriyel

Faktöriyel, matematikte, sağına ünlem işareti konulmuş sayıya verilen isim, daha genel olan Gamma Fonksiyonu'nun tam sayılarla sınırlanmış özel bir durumudur. 1'den başlayarak belirli bir sayma sayısına kadar olan sayıların çarpımına o sayının faktöriyeli denir.

Faktöriyel fonksiyonu verilen pozitif tamsayının kendisinden önceki bütün tamsayılarla 1'e inilinceye kadar çarpılması sonucunda elde edilen çarpımı gösterir. Örn: 4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24

Hesapla

İnç (inch)

Amerika, Kanada ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde yaygın olarak kullanılan uzunluk ölçü birimidir. ( " ) işareti ile ifade edilir.

1 inç, 2,54 cm`ye eşittir. Santimetre cinsinden olan bir uzunluğu inçe çevirmek için uzunluk değeri 2.54`e bölünür. İnç cinsinden olan bir uzunluğu santimetreye çevirirken de uzunluk değeri 2.54 ile çarpılır.

Hesapla

Mil (Kara Mili / Deniz Mili)

Mil, başta Amerika olmak üzere, İngiltere, Liberya ve Myanmar gibi ülkelerde kullanılmakta olan bir mesafe ölçü birimidir. Kara Mili (Statute mile) ve Deniz Mili (Nautical mile) olarak iki farklı uzunluğa ayrılır. 1 Kara Mili'nin uzunluğu metrik sisteme göre 1.609344 km'dir. 1 Deniz Mili'nin uzunluğu metrik sisteme göre 1.85200 km'dir.

Hesapla