MUHASEBE HESAPLARI


KDV (Katma Değer Vergisi)

Kısa adı KDV olan Katma Değer Vergisi ülkemizde yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergi, malın üretiminden tüketimine kadar geçen süre içinde kazandığı katma değer üzerinden alınan ve vergi matrahından düşülmesine imkan veren veya her aşamadaki katma değeri vergileyen bir yayılı muamele vergisidir.

Hesapla

Gelir Vergisi

Gelir vergisi, şahıs işletmelerinin bir dönemde elde ettikleri kâr üzerinden devlete ödediği vergidir. Gelir Vergisi Beyannamesi, mart ayının 25'ine kadar ilgili vergi dairesine verilmek zorundadır. Birinci taksit mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere iki taksitte ödenir. Ücretli ve ücret dışı gelirler için farklı oranlarda uygulanır ve her yıl güncellenerek duyurulur.

Hesapla

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde belirtilen, 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş işçinin, iş akdinin, yine yasada belirtilen nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye veya mirasçılarına kıdemi ve ücretine bağlı olarak, işverenlerce yapılması gereken ödemelerdir.

Hesapla

İhbar Tazminatı

İşçi ve işveren arasında yapılan belirsiz süreli iş sözleşmeleri kapsamında, taraflardan birinin diğer tarafa yasada belirtilen ihbar sürelerini tanımadan hizmet sözleşmesini haklı veya haksız olarak feshetmesi durumunda fesheden tarafın, feshedilen tarafa ödemek zorunda olduğu tazminattır.

Hesapla

İşsizlik Maaşı

İşsizlik Maaşı, 4447 sayılı kanunun 50. maddesinde düzenlenerek, ilgili şartları taşıyan kişilere, işsiz kalmaları halinde sınırlı bir süre boyunca verilen maaştır. İşsizlik Maaşı almaya hak kazanan kişilerin maaşı İŞKUR tarafından ödenir ve maaş aldıkları süre boyunca sağlık hizmetlerinden de faydalanabilirler. Başvurusu kabul edilen kişiye, izleyen ayın sonunda ilk ödeme yapılır. İşsizlik Maaşı; asgari ücretin %40'ından az %80'inden fazla olamaz. Damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye uğramayan İşsizlik Maaşı'nın, nafaka dışındaki borçlar için haczi de mümkün değildir.

Hesapla

Yıllık Ücretli İzin

İşe başladığı günden itibaren, deneme süresi de dahil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere tanınan ücretli izin hakkıdır. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Hesapla